پروژه دست یار

فناوری در خدمت منابع انسانی

پروژه دست یار قصد دارد تا با استفاده از فناوری های به روز روند جذب نیروی انسانی و همچنین ارتقاء نیروی انسانی در سازمان ها را مکانیزه کرده و خطا در این فرایند ها را به حداقل برساند. هم اکنون بر کسی پوشیده نیست که مهمترین سرمایه هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد و هر گونه خطا در هنگام جذب نیرو و یا ایجاد حس نا عدالتی و یا اشتباه در انتخاب افراد نا مناسب برای جایگاه های سازمانی هزینه گزافی را متوجه سازمان می سازد. دست یار قصد دارد تا همکاران منابع انسانی را در این امر یاری رساند.

مدیر تولید: محمدرضا آشوری

افراد تیم انجام دهنده

نفر ساعت

تعداد روز انجام پروژه

خطوط کد

نوید تاهباززاده

مدیر عامل

امیدوارم دست یار بتواند سازمان ها را در راستای جذب نیروهای برتر و نیز ارتقای مناسب افراد در زمینه اطلاعات و دانش یاری رساند تا بدین ترتیب سازمان هایی پویا تر و با کیفیت تر را در کشور خود مشاهده کنیم.

پروژه های مشابه