ایرانیکا

باشگاه مشتریانی به وسعت یک شهر

تعامل بین مشتری و کسب وکار دیگر از حالت سنتی خود خارج شده است. مردم بیشتر از آنکه محصول را بخرند برند را می خرند. در این میان وفاداری اهمیت بی سابقه ای پیدا کرده است و از طرف دیگر ساختن آن هم کار آسانی نیست. ایرانیکا هم یک باشگاه مشتریان است که ارزش توجه هر مشتری را می داند و به کسب وکارها کمک می کند ت در جهت ارتقای خود تجربیات بهتری را برای مخاطبانشان ایجاد کنند و مشتریان وفاداربیشتری در بازار رقابتی امروز داشته باشند. امکانات ایرانیکا افق جدیدی را در تعامل بین کسب و کار مخاطبانش پیش روی شما می گذارد. نهایتاً می شود گفت: نگاه شما به دنیا می ارزه و اساساً شما همان تافته جدا بافته اید

                مدیر تولید پروژه: محمدرضا آشوری

افراد تیم انجام دهنده

نفر ساعت

تعداد روز انجام پروژه

خطوط کد

نوید تاهباززاده

مدیر عامل

ایرانکا تجمیعی از برترین خصوصیات باشگاه مشتریان موجود به همراه نوآوری های فناورانه به مراتب فراتر از حد تصور خود ما ست که با خدماتی که ارائه می دهد تمامی اقشار را راضی و متحیر می کند.

 پروژه های مشابه