فناوری در خدمت فناوری


هموارحوزه پزشکی یکی از پیشگامان در زمینه معرفی فناوری های نوین است که خدمت رسانی خود را به طور مستقیم به بشر ثابت کرده است. امروزه با توجه به استفاده وسیع از تجهیزات پزشکی در کلیه امور خدمات درمانی، روزانه منابع زیاد مالی و انسانی صرف می شود تا این تجهیزات به روز رسانی و نگهداری شوند.با استفاده از برنامه بهسافت این امکان فراهم است که بسیاری از این امور را مکانیزه کرده و از طرفی خطرات احتمالی ناشی از عدم نگهداری مناسب و یا سرویس های به موقع به حداقل برسد. بهسافت این امکان را می دهد که شما پیش از آنکه نیاز باشد قطعات پر هزینه تجهیزات پزشکی را جایگزین نمایید، آنها را به صورت پیشگیرانه ای تعمیر و یا با هزینه کمتری تعویض نمایید.

نیاز سنجی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

راه حل یابی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

جمع آوری دیتا

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

محصولی پورتابل

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.