لذت خرید هوشمند


حوزه کسب و کار سال ها است که پیشرو در استفاده از فناوری های گوناگون در سرویس دهی به مشتریان می باشد. در نتیجه معرفی برنامه ای منحصر بفرد و نوآورانه در این حوزه مستلزم شناسایی نیازهای دقیق همشهریان می باشد. ایرانیکا بدون اغراق یکی از برنامه های به روزی است که می تواند لذت خرید و حتی فروش را برای کلیه هم وطنان متحول نماید. این برنامه با استفاده از زیر ساخت های ایده پردازی جدید و نیز با معرفی نوع جدیدی از فرایند خرید و فروش یکی از جذاب ترین تجربه ها را در حوزه کسب و کار ایجاد می کند. تیم آرشا  سعی داشته است با تلفیق خصوصیات یک باشگاه مشتریان با سایرامکانات موجود محیطی جذاب را در فرایند خوشایند خرید مهیا کند.

تحقیق

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

تولید

تست

راه اندازی