تیم سیستم های هوشمند آرشا در نمایشگاه دانشگاه شهید بهشتی با عنوان کارآفرینی آموزشی در تاریخ های 15و16 آبان حضور پیدا کرد. محصول ارائه شده تیم ما “آموزشمند” بود که با استقبال بسیار خوبی از سوی بازدید کنندگان فعال در حوزه آموزشی و حتی غیر آموزشی  قرار گرفت. نمایشگاه دارای شرکت کنندگانی عموماً در حوزه فناوری اطلاعات و مرتبط با حوزه آموزشی بود. در این دو روز اساتید برجسته کشور به بحث و گفتگو پرداختند و کارگاه های آموزشی متنوعی نیز برگزار شد. می توان گفت که تجربه دل چسب و خوبی برای تیم ما بود