با استارت خوردن پروژه عظیم ایرانیکا حال نوبت آن است که لوگوی این محصول نیز طراحی شود. بر اساس طرح های زده شده لوگوی نهایی تقریباً انخاب شده است اما برای اینکه شما را در اتفاقات درون شرکت سهیم کنیم بر خود دانستیم که تعدادی از لوگوهای طراحی شده را به شما نمایش دهیم. به نظر شما کدام یک از لوگوهای حاضر مناسب این پروژه می باشد؟ می توانید اطلاعات تکمیلی این پروژه را در قسمت محصولات ما مشاهده کنید. نظرات خود را کامنت بگذارید. ممنون