کاتالوگ جامع آموزشمند هم اکنون موجود است. دوستانی که تمایل دارند تا نسخه ای از این کاتالوگ را دریافت کنند و اطلاعات جامعی در خصوص این محصول کسب کنند لطفاً از طریق کانال های ارتباطی تماس گرفته و درخواست خود را اعلام نمایند. در این کاتالوگ سعی شده است کلیه موارد مربوط به دانش آموزان، معلمین و حتی والدین آورده شود تا ذی نفعان محترم با دیدی کامل و دقیق این محصول منحصر بفرد را انتخاب نمایند. کاتالوگ حاضر شامل 20 صفحه تمام رنگی به قطع آ4 می باشد.