قطعه ای گمشده در آموزش و پرورش


علی رغم پیشرفت های شگرف در سالهای اخیر در زمینه های مختلف به خصوص ورود فناوری های به روز در راستای بهره جویی و افزایش راندمان ، بخش آموزش در کشور ما ایران آنچنان با اقبال گسترده در این زمینه مواجه نشده است و همچنان اصرار بر استفاده از روش های سنتی در راستای کار مدارس و آموزش کشور قرار گرفته است. در سال های اخیر با تغییر نوع نگاه به مسئله آموزش و با تغییرات شگرف در کتب درسی این گمان می رود که سرانجام چرخ بی حرکت این حوزه نیزدر تلاش برای حرکت به سوی جلو می باشد. در این راستا و با توجه به اهمیت این موضوع در دید شرکت ما، بر آن شدیم تا یکی از پیشگامان این عرصه باشیم و با معرفی روش های نوین آموزشی با توجه به تکنولوژی های روز قدمی مثبت در این راستا برداشته و سعی در اشاعه استفاده بهینه و مفید ابزار موجود نماییم.در نهایت با تلاش همکاران دلسوز این مجموعه مفتخریم اولین سامانه کاملاً هوشمند آموزشی به نام آموزشمند را به تمامی علاقه مندان این حوزه تقدیم نماییم. امیدواریم که این محصول تازه متولد شده بتواند ترغیب مناسبی برای دگرگوی سازی آموزش و پرورش کشور باشد.

تحقیق

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

طراحی

تولید

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

یکپارچه سازی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.