حضور تیم آرشا در نمایشگاه کارآفرینی آموزشی

حضور تیم آرشا در نمایشگاه کارآفرینی آموزشی

تیم سیستم های هوشمند آرشا در نمایشگاه دانشگاه شهید بهشتی با عنوان کارآفرینی آموزشی در تاریخ های 15و16 آبان حضور پیدا کرد. محصول ارائه شده تیم ما “آموزشمند” بود که با استقبال بسیار خوبی از سوی بازدید کنندگان فعال در حوزه آموزشی و حتی غیر آموزشی  قرار گرفت....