Tab 4 – marketing

جذب و ارتقاء سازمانی به کمک فناوری .امروزه بر کسی پوشیده نیست که مهمترین سرمایه هر سازمان ، سرمایه انسانی آن می باشد و این سرمایه می بایست با دقت و وسواس خاصی برگزیده شود. علاوه بر این ارتقاء سازمانی یکی از ارکان اصلی در حصول رضایت بخشی کارکنان می باشد که همواره از...

Tab 3 – app development

فناوری در خدمت فناوری هموارحوزه پزشکی یکی از پیشگامان در زمینه معرفی فناوری های نوین است که خدمت رسانی خود را به طور مستقیم به بشر ثابت کرده است. امروزه با توجه به استفاده وسیع از تجهیزات پزشکی در کلیه امور خدمات درمانی، روزانه منابع زیاد مالی و انسانی صرف می شود تا...

Tab 2 – web development

لذت خرید هوشمند حوزه کسب و کار سال ها است که پیشرو در استفاده از فناوری های گوناگون در سرویس دهی به مشتریان می باشد. در نتیجه معرفی برنامه ای منحصر بفرد و نوآورانه در این حوزه مستلزم شناسایی نیازهای دقیق همشهریان می باشد. ایرانیکا بدون اغراق یکی از برنامه های به روزی...